Международната научна конференция "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности", осъществила се на 27. май 20022, организирана от Стопанския факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Participation with research paper at the International Scientific Conference "DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES"

Participation with research paper at the International Scientific Conference "DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES" (Mai 27, 2022), hosted by the Faculty of Economics at "St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo".
Thank you to the organizers for making this interesting event!

[BG] Участие с научен доклад в международната научна конференция "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности", осъществила се на 27. май 2022, организирана от Стопанския факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".
Благодаря на организаторите на научната конференция за осъществяването на това изключително интересно събитие! 

Legal Information

Work With Me

Social Media

LinkedIn/ YordanBalabanov
Twitter @YordanBalabanov
Instagram @yordan_balabanov
#yordanbalabanov