What’s New

Participation with research paper at the International Scientific Conference "DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES"

 

 

Международната научна конференция "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности", осъществила се на 27. май 20022, организирана от Стопанския факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Legal Information

Current Projects

Work With Me

Social Media

LinkedIn/ Yordan-Balabanov
Twitter @YordanBalabanov
Instagram @yordan_balabanov
#yordanbalabanov